Zmarł obywatel przedmieścia Mokotów

Kurjer Warszawski, 31 sierpnia 1923, polona