Zatracanie nazw historycznych

Rzeczpospolita, 5 sierpnia 1921, polona