Zapasy fabryki buljonu dla ubogich

Kurier Warszawski, 8 stycznia 1832