Zamiast parku bawarja

Kalendarzyk Warszawski, czerwiec 1884

Przedrukowane w Tygodniku Świat, 28 lipca 1934