Z sadzawką i pszczołami

Kurjer Warszawski, 26 sierpnia 1900, crispa

Z sadzawką i pszczołami, 1900