Z kolei wilanowskiej

Kurjer Warszawski, 1 maja 1900, polona