Wyrodny syn

Kurjer Warszawski, 10 stycznia 1920, crispa

Wyrodny syn, 1920