Wypadek przy zabijaniu wieprza

Robotnik, 29 września 1923, polona