Wypadek

Kurjer Warszawski, 15 kwietnia 1897, crispa