Wyjątkowo tanio

Kurjer Warszawski, 4 stycznia 1900, crispa

Wyjątkowo tanio