Wojna z wronami

Kurjer Warszawski, 28 lutego 1900, polona