Willa Bielawskiego

Kurjer Warszawski, 17 maja 1895, crispa