Wilegiatura

Kurjer Codzienny, 1 września 1887, crispa