W Sielcach... gra muzyka

Kurier Warszawski, 4 kwietnia 1840