Węgiel posiada

Kurjer Warszawski, 5 lutego 1922, crispa