Trybunał wzywa

Monitor Warszawski, 5 grudnia 1828, crispa

Trybunał wzywa, 1828