Towarzystwo Jutrzenka

Kurjer Warszawski, 3 stycznia 1899, crispa

Towarzystwo Jutrzenka, 1899