Szosowanie ulic

Kurjer Czerwony, 31 marca 1926, crispa

Szosowanie ulic, 1926