Szkoła rękodzielnicza

Kurjer Warszawski, 26 października 1921, crispa

Szkoła rękodzielnicza, 1921