Strzały w Mokotowie

Kurjer Polski, 26 czerwca 1921, crispa

Strzały w Mokotowie, 1921