Strażacka konna

Kurier Warszawski, 12 stycznia 1921