Stawy wyszlamowane

Kurjer Warszawski, 10 maja 1895, crispa