Sprzedaż osady kollonialnej

Kurjer Codzienny, 26 października 1871, crispa

Sprzedaż osady kollonialnej. 1871