Spalenie stajni odbędzie się

Kurjer Warszawski, 21 października 1871, crispa