Sielanka otwarta!

Kurjer Warszawski, 19 maja 1882, polona