Restauracja w parku Promenada

Kurjer Codzienny, 11 maja 1866, polona