Raki po japońsku dla wygody cyklistów

ulica Łazienkowska - po przyłączeniu Warszawy do Mokotowa zmieniła nazwę na Nabielaka.

Cyklista, 23 maja 1896