Rabunek i ujęcie napastników

Kurjer Warszawski, 7 października 1922, polona