Pszczolnictwo wyłamuje się z odrętwienia

Kurier Warszawski, 25 stycznia 1870