Przyłączenie i zamieszanie

Kurier Codzienny, 24 maja 1904

mapa: mapa.um.warszawa.pl