Przedmieście belwederskie

Kurjer Warszawski, 4 marca 1903, polona