Powrót w stanie podchmielenia

Kurjer Warszawski, 7 marca 1896, crispa