Postępowanie spadkowe

Podziękowanie za znalezienie i podesłanie dla Łukasza Szymankiewicza.

Kurjer Polski, 7 maja 1920, crispa

Postępowanie spadkowe. Ciechomscy. 1920