Pomarańczarnia w Parku Sieleckim

Kurier Warszawski, 21 lipca 1921

Niedługo po tym artykule zmieniono koncepcję i palmiarnię postanowiono wybudować przy obecnej ulicy Biały Kamień. Z czasem i tu dach okazał się dla drzew zbyt niski.

Pomarańczarnia w Parku Sieleckim. 1921