Pożar w pracowni ogni sztucznych

Kurjer Codzienny, 26 maja 1900, polona