Ogier bez wad od szanownego pana Szustra.

Kurier Warszawski, 7 kwietnia 1923.