Obstalunek w Promenadzie

Kurjer Warszawski, 16 maja 1846, polona