Ożywiony ruch budowlany

Kurjer Warszawski, 30 stycznia 1899, crispa

Ożywiony ruch budowlany, 1899