Oźywiony ruch budowlany

Kurjer Warszawski, 11 lutego 1899, polona