Oświetlenie Mokotowa

Kurjer Warszawski, 7 marca 1896, crispa