Nowa restauracja w Promenadzie

Kurjer Warszawski, 13 czerwca 1845, crispa

Nowa restauracja w Promenadzie, 1845