Nie każda arystokracya

Niwa Polska, 2 czerwca 1900, polona