Nadmierne ceny za mleko

Kurjer Warszawski, 22 lutego 1924, polona