Nadmierne ceny za herbatę

Kurjer Warszawski, 22 lutego 1924, polona