Na szczudłach

Kurjer Warszawski, 13 września 1893, crispa

Na szczudłach, 1893