Matka zbrodniarka

Rzeczpospolita, 10 września 1923, polona

Matka zbrodniarka, 1923