Maszyny do cegieł

Kurjer Poranny, 15 kwietnia 1902, crispa

Maszyny do cegieł. Cegielnia Leśniewskich. 1902.