Maszyny do cegły

Kurjer Warszawski, 11 kwietnia 1900, crispa

Maszyny do cegły, 1900