Maryówka

Kurjer Warszawski, 21 maja 1922, crispa

Maryówka, 1922