Marcelin otwarty

Kurjer Warszawski, 12 maja 1881, polona